[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telias strypning av port 25On Tue, Mar 16, 2004 at 09:14 +0100, joakim wrote:
> Jag har liknande problem, men då jag har kontroll över den mail server
> jag vill använda la jag till följande regel:
> 
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d X.X.X.X --dport 26 -j DNAT
> 
> så kan man skicka över port 26 istället, fungerar fin fint. 

Om man har kontroll över sin egen server kan man ju skicka mail över
ssh. Det gör jag. Man kan t.ex. i sin ~/.muttrc lägga in:

set sendmail="/usr/bin/ssh server /usr/sbin/sendmail -oem -oi"

Fördelen är att man slipper bråka med SMTP-AUTH och TLS och sånt då,
och att man kan använda sin vanliga SSH-nyckel eller i mitt fall
Kerberosbiljett.

-- 
PelleReply to: