[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telias strypning av port 25Det är inte så dumt, men har man syskon och en far som oxå använder
samma isp och behöver kunna skicka mail via TittUt blir det svårt med
ssh tunnlar... :-(

Joakim

On Tue, 2004-03-16 at 13:19, Per Olofsson wrote:
> On Tue, Mar 16, 2004 at 09:14 +0100, joakim wrote:
> > Jag har liknande problem, men då jag har kontroll över den mail server
> > jag vill använda la jag till följande regel:
> > 
> > iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d X.X.X.X --dport 26 -j DNAT
> > 
> > så kan man skicka över port 26 istället, fungerar fin fint. 
> 
> Om man har kontroll över sin egen server kan man ju skicka mail över
> ssh. Det gör jag. Man kan t.ex. i sin ~/.muttrc lägga in:
> 
> set sendmail="/usr/bin/ssh server /usr/sbin/sendmail -oem -oi"
> 
> Fördelen är att man slipper bråka med SMTP-AUTH och TLS och sånt då,
> och att man kan använda sin vanliga SSH-nyckel eller i mitt fall
> Kerberosbiljett.
> 
> -- 
> Pelle
-- 
Joakim Becker
M: 0708-178 173
T: 08-560 444 06
e: joakim@becker.stReply to: