[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telias strypning av port 25tis 2004-03-16 klockan 09.14 skrev joakim:
> Jag har liknande problem, men då jag har kontroll över den mail server
> jag vill använda la jag till följande regel:
> 
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d X.X.X.X --dport 26 -j DNAT
> --to-destination=X.X.X.X:25
> 
> så kan man skicka över port 26 istället, fungerar fin fint. 

Ett enklare sätt om man använder postfix är att skriva :portnnummer på
relayhost raden i main.cf.

Mvh MikaelReply to: