[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SOLVED] CUPS bakom brandväggJohan Björklund wrote:

On Mon, Mar 15, 2004 at 20:03 CET, Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
Finns det något enkelt sätt att proxa port 631 via ssh eller köra CUPS på något annat sätt än via webbläsare?

Jupps, det finns det ;)

$ ssh -L 10631:localhost:631 mycupsserver
Tack, perfekt!

/Anders W

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: