[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CUPS bakom brandväggOn Mon, Mar 15, 2004 at 20:03 CET, 
	 Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> Finns det något enkelt sätt att proxa port 631 via ssh eller köra CUPS 
> på något annat sätt än via webbläsare?

Jupps, det finns det ;)

$ ssh -L 10631:localhost:631 mycupsserver

Om det är något du kan tänkas önska göra ofta är det bekvämt att lägga
till ovanstående till din ssh-config.

~/.ssh/config:

host mycypsserver
	LocalForward	10631	localhost:631


Nu är det bara att surfa till http://localhost:10631/ på maskinen du kör
ssh ifrån.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Function reject.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: