[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CUPS bakom brandvägg
Behöver köra CUPS på en Debian Woody som sitter bakom en brandvägg. IT-avdelningen är mycket restriktiv med att öppna portar i brandväggen och efter mycket om och men har jag fått port 22 och 10000 öppnade (ssh/webmin).

Nu behöver jag komma åt cups, som tyvärr har ett webbgränssnitt på port 631.

Finns det något enkelt sätt att proxa port 631 via ssh eller köra CUPS på något annat sätt än via webbläsare?

/Anders W
begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: