[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Centrino frågaOn Wed, Feb 18, 2004 at 16:59 +0000, Carl-Fredrik Enell wrote:
> Detta gäller inte nödvändigtvis. Jag har fått igång det trådlösa
> nätverket på min Centrinolaptop med hjälp av modulen ndiswrapper.
> Tyvärr är man då beroende av Windowsdrivrutinerna men som sagt,
> det funkar.
> Se http://ndiswrapper.sourceforge.net/

Intressant. Det stod ju om något liknande i artikeln som kostade 25
dollar. Onödigt att slänga bort pengar på det i så fall :)

> Andra saker som är svåra att få igång är de olika suspend- och
> hiberneringsfunktionerna som alla laptoppar har. 2.6-kärnornas
> inbyggda stöd för "sleep states" och "suspend to swap" verkar lovande
> men funkar än så länge (2.6.2) dåligt.

Nej, det funkade inte så bra för mig heller när jag testade på en
Thinkpad (ej Centrino, men ACPI). Datorn låste sig fullständigt och
jag var tvungen att ta ut batteriet för att få igång den igen. APM
fungerade dock bra, Centrino-datorerna har väl APM?

(Förresten är det bättre om du bara svarar på listan i stället för att
skicka till mig direkt, det är vad man normalt sett gör och vad jag
satt Mail-Followup-To-headern till.)

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: