[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Centrino frågaOn Tue, Feb 17, 2004 at 08:13 +0100, Thomas Nyman wrote:
> Om jag skulle köpa en centrino baserad laptop vad är det för
> centrino specifika saker som inte kommer att fungera.

Det inbyggda trådlösa nätverksstödet.

http://news.com.com/2100-7344-5145073.html

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: