[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Centrino frågaHej!

>>>>> "Per" == Per Olofsson <pelle@dsv.su.se> writes:

    >> Om jag skulle köpa en centrino baserad laptop vad är det för
    >> centrino specifika saker som inte kommer att fungera.

    Per> Det inbyggda trådlösa nätverksstödet.

Detta gäller inte nödvändigtvis. Jag har fått igång det trådlösa
nätverket på min Centrinolaptop med hjälp av modulen ndiswrapper.
Tyvärr är man då beroende av Windowsdrivrutinerna men som sagt,
det funkar.
Se http://ndiswrapper.sourceforge.net/

Andra saker som är svåra att få igång är de olika suspend- och
hiberneringsfunktionerna som alla laptoppar har. 2.6-kärnornas
inbyggda stöd för "sleep states" och "suspend to swap" verkar lovande
men funkar än så länge (2.6.2) dåligt.

Hälsningar Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)
** Ny adress: **
Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: