[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PDF-blanketter - program för att skapa dessaOn Wed, Feb 18, 2004 at 01:25 +0100, Jens Rantil wrote:
> Någon som känner till något program i GNU/Linux som kan skapa sånna
> här blanketter?

scribus

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: