[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PDF-blanketter - program för att skapa dessaHej Debianer,
En lite uppföljning...
Kan man exempelvis skapa sådana blanketter i LaTeX? Någon som känner till något
program i GNU/Linux som kan skapa sånna här blanketter?

/Jens

On Tue, 17 Feb 2004 14:45:46 +0100
Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:

> PDF-formatet tillåter att man definierar ifyllningsbara fält i ett 
> PDF-dokument.
> Finnessen är att man inte behöver skriva för hand på en utskriven 
> blankett och att
> blanketten är mailbar ifylld och klar. Exempelvis finns alla 
> deklarationsblanketter på
> detta utmärkta format.
> 
> Vilken klient/pdf-läsare använder vi Debianer för att fylla i sådana 
> blanketter?
> 
> /Anders W
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Attachment: pgph72RmdhY3W.pgp
Description: PGP signature


Reply to: