[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PDF-blanketter - program för att skapa dessaOn Thu, Feb 19, 2004 at 09:11 +0100, Anders Eriksson wrote:
> On Wed, 18 Feb 2004, Per Olofsson wrote:
> > scribus
> 
> Trevligt! Finns nån tutorial? Från vilken version funkar det?

Från 1.0 ska det tydligen funka. Se
<http://ahnews.music.salford.ac.uk/scribus/documentation/pdfexport.html#ss3.11>

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: