[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PDF-blanketterPDF-formatet tillåter att man definierar ifyllningsbara fält i ett PDF-dokument. Finnessen är att man inte behöver skriva för hand på en utskriven blankett och att blanketten är mailbar ifylld och klar. Exempelvis finns alla deklarationsblanketter på
detta utmärkta format.

Vilken klient/pdf-läsare använder vi Debianer för att fylla i sådana blanketter?

/Anders WReply to: