[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PDF-blanketter > Vilken klient/pdf-läsare använder vi Debianer för att fylla i sådana 
 > blanketter?

Jag tror bestämt att Acrobat Reader klarar detta.

/Tomas G.
Reply to: