[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktiv FTP server.Tjenare!

Har funderat lite över hur man får sin FTP server att bli aktiv istället
för passiv när man använder sig utav Iptables.
Nätverket ser ut som de flesta hemmanätverk med en publik IP-adress och
ett internt LAN. FTP-servern är på en maskin i det Interna nätverket och
kan användas utav alla externa klienter som är aktiva.

Brandväggen använder sig nu utav FORWARD och PREROUTING regler för både
data och kontroll trafik porten. Har aktiverat ip_nat_ftp och
ip_conntrack_ftp modulerna och nu kan jag vara aktiv som klient ut mot
Internet. Men tvärtom är det fortfarande stopp. Det som inte fungerar är
att göra en directory listing men användare kan logga in, servern är med
andra ord fortfarande passiv.
Går detta att lösa och i sådana fall hur?

/Mvh
AndreasReply to: