[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh-nycklar som alla ska kunna använda.David Röhr wrote:
On Tue, 17 Feb 2004 [09:49],
    David Röhr (david@rohr.nu) wrote:
 [ - - - ]
att man MÅSTE ha 0600 satt på sina nycklar.
 [ - - - ]
Finns det någon option för att stänga av det här?
Löste problemet.

För listans skull, hur löste du det?
Kopierade du upp nyckeln i flera upplagor eller hittade du din inställning?

   /ClackeReply to: