[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ssh-nycklar som alla ska kunna använda.Efter en liten uppgradering av ssh så fungerar numer inte nycklarna,
tydligen så har de lagt till en liten feature i de senare ssh-paketen
att man MÅSTE ha 0600 satt på sina nycklar. Vilket gör att bara en
användare kan läsa dem. I det systemet som jag har nu är jag beroende
att flera användare ska kunna använda samma keyfil.

Finns det någon option för att stänga av det här? Visst, säkerhet kommer
alltid först, men det finns inte några andra lösningar i det här fallet.

Lösning någon?


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: