[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh-nycklar som alla ska kunna använda.On Tue, 17 Feb 2004 [09:49],
  David Röhr (david@rohr.nu) wrote:

> Efter en liten uppgradering av ssh så fungerar numer inte nycklarna,
> tydligen så har de lagt till en liten feature i de senare ssh-paketen
> att man MÅSTE ha 0600 satt på sina nycklar. Vilket gör att bara en
> användare kan läsa dem. I det systemet som jag har nu är jag beroende
> att flera användare ska kunna använda samma keyfil.
> 
> Finns det någon option för att stänga av det här? Visst, säkerhet kommer
> alltid först, men det finns inte några andra lösningar i det här fallet.
> 
> Lösning någon?

Löste problemet.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: