[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med vissa hemsidor??On Tue, 17 Feb 2004 [14:17],
  Anders Wallenquist (anders.wallenquist@kreawit.se) wrote:

> Johan Björklund wrote:
> 
> >Rätt stället att titta på för att se om ECN används är
> >
> >/proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn .
> >
> >Ex:
> >
> >bojsten:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn 
> >bojsten:~# lynx -dump -head http://www.ams.se/
> 
> Tack, det ser ut att vara på rätt spår!
> 
> Var lägger jag denna konfiguration permanent?

I din /etc/sysctl.conf

net.ipv4.tcp_ecn = 0


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: