[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Windows XPAnders Wallenquist:

> Nej tyvärr, den hänger fortfarande i booten. Jag hittade en
> tillvägagångs beskrivning där man bevarade XP-boot-sektorn.

Så länge du har installerat grub i MBR ska det inte vara något problem,
XP:s startsektor ligger på dess partition.

Kan du posta din partitionstabell? (fdisk -l /dev/hda)

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: