[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sprakgalenskaperAlexander Nyberg:

> men som ni ser: åöä; sa funkar det inte sa bra

Vad fungerar inte bra? Det ser helt korrekt ut, och ditt brev var
korrekt märkt som UTF-8.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: