[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Windows XPRichard Lithvall wrote:

On 2004-02-10 10:45, Anders Wallenquist wrote:

Har installerat Debian på en Windows XP-maskin och bevarat
XP-installationen på en egen partition på hårddisken. I efterhand har
jag förstått att jag borde bevarat boot-blocket också eftersom jag
varken får Lilo eller Grub att boota XPn igen.

Hur gör jag för att åstadkomma dual-boot från detta läge?

Leta rätt på följade stycke i /boot/grub/menu.lst
#
# examples
#
# title         Windows 95/98/NT/2000
# root          (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1

och ta bort kommentarerna framför title, root, makeactive samt
chainloader och sätt root till den partitionen du har XP på (hda1 =
hd0,0 om det är ide-disk i maskinen)
Nej tyvärr, den hänger fortfarande i booten. Jag hittade en tillvägagångs beskrivning där man bevarade XP-boot-sektorn. Naturligtvis efter att jag gjort som jag trodde jag skulle göra och installerat lilo i MBR. Mina försök med Grub istället ger samma resultat som med Lilo.

"Install GRUB on the first sector of the /boot partition. *DO NOT INSTALL IT ON THE MBR!*."

http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html

Den här beskrivningen gör att jag tror att min installation skrivit sönder något som XP behöver vid booten. Stämmer det eller är jag ute och cyklar? Och om jag inte är ute och cyklar, hur gör jag för att återställa det som stod i MBRen?


/Anders W/Richard


Reply to: