[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Windows XPOn 2004-02-10 12:10, Anders Wallenquist wrote:

> Nej tyvärr, den hänger fortfarande i booten. Jag hittade en
> tillvägagångs beskrivning där man bevarade XP-boot-sektorn. Naturligtvis
> efter att jag gjort som jag trodde jag skulle göra och installerat lilo
> i MBR. Mina försök med Grub istället ger samma resultat som med Lilo.
> 
> "Install GRUB on the first sector of the /boot partition. *DO NOT
> INSTALL IT ON THE MBR!*."
> 
> http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
> 
> Den här beskrivningen gör att jag tror att min installation skrivit
> sönder något som XP behöver vid booten.
> Stämmer det eller är jag ute och cyklar? Och om jag inte är ute och
> cyklar, hur gör jag för att återställa det som stod i MBRen?

De gånger jag installerat grub på en winXP/2000 har det fungerat
klockrent att skriva grub till MBR och följa min tidigare instruktion.
För att återställa XP:s MBR så bootar du på OS-skivan, kör Repair,
knacka in fixboot <enter> fixmbr <enter>.

/RichardReply to: