[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Windows XPOn 2004-02-10 10:45, Anders Wallenquist wrote:

> Har installerat Debian på en Windows XP-maskin och bevarat
> XP-installationen på en egen partition på hårddisken. I efterhand har
> jag förstått att jag borde bevarat boot-blocket också eftersom jag
> varken får Lilo eller Grub att boota XPn igen.
> 
> Hur gör jag för att åstadkomma dual-boot från detta läge?

Leta rätt på följade stycke i /boot/grub/menu.lst
#
# examples
#
# title         Windows 95/98/NT/2000
# root          (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1

och ta bort kommentarerna framför title, root, makeactive samt
chainloader och sätt root till den partitionen du har XP på (hda1 =
hd0,0 om det är ide-disk i maskinen)

/Richard
Reply to: