[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemOn Sat, Jan 31, 2004 at 09:36:47AM +0100, Niklas Höglund wrote:
> >Alltså skall du sätta dem till fmask=666,dmask=777.
> >
> Fast det är inte riktigt rätt, då de är inverterade (i alla fal för 
> FAT), dvs man måste sätta de bitar man inte vill ha satta på filerna.

Du har helt rätt. Blandade ihop det med SMB =) Av någon anledning har de
vänt logiken där.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: