[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Rättigheter på fat-filsystemHej!

Jag försöker få till min fstab så att filerna på min vfat-partition
får vettiga rättigheter. Jag vill att vanliga filer ska ha rw-rw-rw-
och att kataloger ska ha rwxrwxrwx. Enligt manualen till mount så
finns tre options som styr detta: umask (sätter umask för alla filer),
dmask (sätter umask för kataloger) och fmask (sätter umask för vanliga
filer). Alltså borde jag använda något i stil med "dmask=0,fmask=111"
eller "umask=0,fmask=111". Men vad jag än sätter dmask och fmask till
så har de ingen som helst effekt. Det är bara umask som har
effekt. Allstå måste jag använda "umask=111" varpå jag inte kan komma
in i en enda katalog eftersom de saknar executable-flaggan, eller
"umask=0", varpå jag visserligen kan använda filsystemet, men vanliga
filer blir körbara filer. Hur löser jag detta?

Ett sätt är förstås att använda "umask=0,noexec", men då tolkar
ls-kommandot och filhanterare fortfarande alla filer som körbara filer
och väljer dåliga färger/ikoner till filerna.

/PelleReply to: