[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemPeter Mathiasson wrote:

On Sat, Jan 31, 2004 at 12:50:38AM +0100, Pelle Nilsson wrote:
Jag försöker få till min fstab så att filerna på min vfat-partition
får vettiga rättigheter. Jag vill att vanliga filer ska ha rw-rw-rw-
och att kataloger ska ha rwxrwxrwx. Enligt manualen till mount så
finns tre options som styr detta: umask (sätter umask för alla filer),
dmask (sätter umask för kataloger) och fmask (sätter umask för vanliga
filer). Alltså borde jag använda något i stil med "dmask=0,fmask=111"
eller "umask=0,fmask=111". Men vad jag än sätter dmask och fmask till
så har de ingen som helst effekt. Det är bara umask som har
effekt. Allstå måste jag använda "umask=111" varpå jag inte kan komma
in i en enda katalog eftersom de saknar executable-flaggan, eller
"umask=0", varpå jag visserligen kan använda filsystemet, men vanliga
filer blir körbara filer. Hur löser jag detta?

fmask=<arg>
 sets  the  file mask. This determines the permissions that remote files have in the local
 filesystem. This is not a umask, but the actual permissions for the files. The default is
 based on the current umask.

dmask=<arg>
 Sets  the directory mask. This determines the permissions that remote directories have in
 the local filesystem. This is not a umask, but the actual permissions  for  the  directo-
 ries. The default is based on the current umask.

Alltså skall du sätta dem till fmask=666,dmask=777.

Fast det är inte riktigt rätt, då de är inverterade (i alla fal för FAT), dvs man måste sätta de bitar man inte vill ha satta på filerna.

Följande fungerar bra för mig: "defaults,gid=winuser,umask=007,fmask=117". Då som en bonus får bara de som tillhör gruppen winuser komma åt filerna. (Annars är det ju bara att ändra sista siffran till samma som de innan och ta bort gid.)

Reply to: