[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemPelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm> wrote:
> Jag försöker få till min fstab så att filerna på min vfat-partition
> får vettiga rättigheter. Jag vill att vanliga filer ska ha rw-rw-rw-
> och att kataloger ska ha rwxrwxrwx. Enligt manualen till mount så
> finns tre options som styr detta: umask (sätter umask för alla filer),
> dmask (sätter umask för kataloger) och fmask (sätter umask för vanliga
> filer). Alltså borde jag använda något i stil med "dmask=0,fmask=111"
> eller "umask=0,fmask=111". Men vad jag än sätter dmask och fmask till
> så har de ingen som helst effekt. Det är bara umask som har
> effekt. Allstå måste jag använda "umask=111" varpå jag inte kan komma
> in i en enda katalog eftersom de saknar executable-flaggan, eller
> "umask=0", varpå jag visserligen kan använda filsystemet, men vanliga
> filer blir körbara filer. Hur löser jag detta?

Om någon missat det:
------8<------
dmask=value Set the umask applied to directories only.  The default is the 
umask of the current process.  The value is given in octal. Present since 
2.5.43.
fmask=value Set the umask applied to regular files only.  The default is the 
umask of the current process.  The value is given in octal. Present since 
2.5.43.
------8<------

Själv kör jag "uid=qerub,dmask=022,fmask=133" för att bara min användare ska 
ha skrivrättigheter och alla andra läsrättigheter.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: