[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemOn Sat, Jan 31, 2004 at 12:50:38AM +0100, Pelle Nilsson wrote:
> Jag försöker få till min fstab så att filerna på min vfat-partition
> får vettiga rättigheter. Jag vill att vanliga filer ska ha rw-rw-rw-
> och att kataloger ska ha rwxrwxrwx. Enligt manualen till mount så
> finns tre options som styr detta: umask (sätter umask för alla filer),
> dmask (sätter umask för kataloger) och fmask (sätter umask för vanliga
> filer). Alltså borde jag använda något i stil med "dmask=0,fmask=111"
> eller "umask=0,fmask=111". Men vad jag än sätter dmask och fmask till
> så har de ingen som helst effekt. Det är bara umask som har
> effekt. Allstå måste jag använda "umask=111" varpå jag inte kan komma
> in i en enda katalog eftersom de saknar executable-flaggan, eller
> "umask=0", varpå jag visserligen kan använda filsystemet, men vanliga
> filer blir körbara filer. Hur löser jag detta?

fmask=<arg>
 sets the file mask. This determines the permissions that remote files have in the local
 filesystem. This is not a umask, but the actual permissions for the files. The default is
 based on the current umask.

dmask=<arg>
 Sets the directory mask. This determines the permissions that remote directories have in
 the local filesystem. This is not a umask, but the actual permissions for the directo-
 ries. The default is based on the current umask.

Alltså skall du sätta dem till fmask=666,dmask=777.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: