[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Woody, XFree86 4.1.0 Fatal server errorÄr du säker på att du använder rätt drivis?

>     Fatal server error:
>     AddScreen/ScreenInit failed for driver 0Reply to: