[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Säkerhetsbugg-mailinglista för 2.6.1=?Jag är med i debian-security-announce@lists.debian.org för att få info om
säkerhetsbuggar. Men jag har installerat en nyare kernel (2.6.1) och vill
få säkerhetsbuggar mailade till mig även för den. Jag tror att jag hittat
en mailinglista för det men är inte säker på att den används för det
ändamålet då just den listan inte hade nån beskrivning. Jag hittade den
genom kernel.org. Den heter "linux-kernel-announce" och körs via
vger.kernel.org. Har jag gått med i rätt lista?

-- 
Regards,

Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1559
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364Reply to: