[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spamassassin> Är det Spamassassin som gäller?

Jag kör annoyance-filter och är nöjd. Det är också ett bayesfilter, och det 
trevliga är att det är ruskigt snabbt.Reply to: