[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get fungerar riktigt dåligt...Nu ser det OK ut, eftersom jag startarom maskinen till 2.2.20 kärnan och gör alla förändringar där.  

Men tidigare kunde det seut såhär:
----------------------------------
Status: purge ok nopurge ok not-installed


istället för:
-------------
Status: purge ok not-installed

ibland kunde det bli ett radbryt fast det inte skulle vara det osv...

Det vore trevligt om man kunde kommapå vad det är som strejkar...
det är RÄTT störande =)

MVH
/Patrik

----- Original Message ----- 
From: <era+debian@iki.fi>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, January 21, 2004 9:35 AM
Subject: Re: apt-get fungerar riktigt dåligt...


> On Sat, 17 Jan 2004 13:42:55 +0100, Patrik Nordlund
> <patrik.nordlund@vittran.norrnod.se> posted to debian-user-swedish:
>  > dpkg: parse error, in file `/var/lib/dpkg/status' near line 8242
>  > package `libgdk-pixbuf2':
>  >  `not' is not allowed for third (status) word in `status' field
> 
> Hur ser det ut i /var/lib/dpkg/status kring rad 8242?
> 
> /* era */
> 
> -- 
> formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
> cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: