[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB floppy insallationpeter a <peter@wa.se> wrote:
> Jag kan inte boota alls fran cd. Jag har forsok med rescue och root
> disketter.. men utan framgang.. maste jag ha nagon extra parameter eller
> nagot till boot:?

Problemet är det att Linux inte kommer åt diskettenheten. Linux kan bara nå 
den genom ett SCSI-emuleringslager så du behöver en kärna som har det 
inbyggt. Sen kan du boota med parametern root=/dev/sda.

http://www.google.com/search?q=linux%20usb%20floppy

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: