[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Locales i Debian, GDM, XHej,

Jag kör Debian unstable på i386.

Localespaketet är (med debconf) kofigurerat att generera bl a följande
locales:

	sv_SE ISO-8859-1
	sv_SE.ISO-8859-15 ISO-8859-15
	sv_SE.UTF-8 UTF-8

När jag loggar in med GDM väljer jag språket "Swedish(Sweden)
sv_SE.ISO-8859-15", och $LANG sätts till sv_SE.ISO-8859-15. Inget
konstigt där.

När jag startar X-program från konsolen får jag felmeddelanden om att
vald locale inte stöds av Xlib. Jag vet inte hur jag kan se vilka
locales som stöds av Xlib, men om jag kör locale -a får jag:

	C
	POSIX
	swedish
	sv_SE
	sv_SE.iso88591
	sv_SE.iso885915
	sv_SE.utf8
	...

Om jag sätter $LANG till sv_SE.iso885915 i stället för
sv_SE.ISO-8859-15 försvinner felmeddelandet.

Var ligger felet? Är det jag eller Debian som gör fel?

AndreasReply to: