[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get fungerar riktigt dåligt...Jo, det har jag redan gjort, även om jag bara har bara tre rader i min source.list. Jag fick tipset, av dig tror jag, för ett par månader sedan (sist apt-get pjade) av 'TmBerg' på #Debian.se (IRC) om jag inte minns alldeles galet. :-)

Nåja, jag har brännt ut en ny iso, r2, ska prova den imorgon, även om det känns långsökt... men jag har slut idéer!

 
----- Original Message ----- 
From: "TmBerg" <Thomas@starka.st>
To: "Patrik Nordlund" <patrik.nordlund@vittran.norrnod.se>; <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, January 17, 2004 10:47 PM
Subject: Re: apt-get fungerar riktigt dåligt...


> Patrik Nordlund wrote:
> > ...för mig
> > 
> *klipp*
> 
> Prova att slänga in APT::Cache-Limit 12582912; i 
> /etc/apt/apt.conf.d/70debconf
> 
> /ThomasReply to: