[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

USB floppy insallationHej,
jag har en dator som inte har varken intern floppy eller cd-rom. Den kan
inte boota fran nagot annat an usb floppy.

Jag har forsokt boota igang installationen fran en rescue-disk, me nar jag
sen vill satter in root-disken sa far jag bara kernel panic.

Vad jag vill gora ar att boota igang installationen fran usb-floppy for
att sedan kora hela installtionen fran en cd. Eller om det gar att kora
igang en nat-installation fran floppy eller liknanden.

Nagra ideer nagon?

  /PeterReply to: