[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB floppy insallationpeter a <peter@wa.se> wrote:
> Vad jag vill gora ar att boota igang installationen fran usb-floppy for
> att sedan kora hela installtionen fran en cd. Eller om det gar att kora
> igang en nat-installation fran floppy eller liknanden.

Kan du inte boota en installations-CD?

Det finns netinstall-disketter men det krävs minst två disketter för det (en 
rescue och en root) och om jag förstår dig rätt så är det som är problemet?

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: