[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Nedgradering" av distributionlör 2004-01-17 klockan 12.10 skrev Carl-Fredrik Enell:
> Jag undrar om någon har provat att "nedgradera" från unstable till
> testing. Problemet blir ju att det är en väldig massa paket som får
> lägre versionsnummer och brustna beroenden om man gör så.
> 
> Jag har flyttat mitt ut i finska Lappland pga jobbet och sitter med en
> 256kb/s ADSL-förbindelse istället för 10 MB/s ethernet som jag hade
> förut. Så det blir ganska jobbigt att följa unstable. Och jag har inte
> lyckats lista ut om man kan få apt att använda rsync istället för FTP
> eller HTTP.

Det blir väl inte mycket mindre jobbigt att följa testing? Dessutom får
du större problem med säkerhetshål. Vill du inte uppgradera konstant är
det bättre att köra stable. Eller kör apt-get upgrade under natten? Vill
du inte köra uppgraderingarna automagiskt kan du t.ex. köra apt-get
update + apt-get upgrade --download-only under natten och sen köra
apt-get upgrade någon gång under dagen. Vill du byta till woody
rekommenderar jag en ominstallation snarare än nedgradering. :)

> Har även funderingar kring hur man bäst skulle ordna uppgradringar via
> flyttbar hårddisk eller USB-minne. Någon som provat?

Ta ett kik på apt-zip, jag använde det när jag uppgraderade föräldrarnas
potatoburk till woody för att slippa bränna alla sju skivorna.


/Martin
-- 
Martin Sjögren
  sjogren@debian.org -- marvin@dum.chalmers.se
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html
  let hello = "hello" : hello in putStr (unlines hello)

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: