[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get mozilla-psmtis 2003-12-30 klockan 23.55 skrev Jostein Martinsen:
> Jag har en fråga som inte är direkt debian anknuten, men jag tänkte 
> fråga iallafall om det är OK...
> 
> Jag har laddat ned mozilla från mozilla.org och installerat med deras 
> installationsprocess.
> När jag ska in på (ssl)krypterade sidor (https) kommer jag inte in, men 
> jag får en uppmaning om att installera psm (personal security manager). 
> Med google såg jag att några löst problemet med att installera mozilla 
> psm. När jag gör så, (apt-get install mozilla-psm) vill mozilla 
> installeras också (eftersom det inte finns med enligt paketen), jag har 
> redan det installerat och vill inte tanka ned 10 mb i onödan med mitt 
> 56k modem :(
> 
> Vad jag förstår av mozilla sidorna skall psm > 3 ingå i den webbläsare 
> jag redan kör, mozilla 1.5?
> 
> Hur göra?

Jag kör med Debian-paketen, så jag har inte stött på ditt problem, men
jag gick in på nedladdningsarean för Mozilla 1.5
(http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.5/).
Det finns en mapp där som heter linux-xpi som innehåller en fil
"psm.xpi". Det kanske är något man vill installera. (Å andra sidan
finns browser.xpi, och du lär ju redan ha en browser, så jag kanske är
ute och cyklar.)

Paketet mozilla-psm innehåller följande filer:

/usr/lib/mozilla/components/libpipnss.so
/usr/lib/mozilla/components/pipnss.xpt
/usr/lib/mozilla/components/pippki.xpt
/usr/lib/mozilla/chrome/pipnss.jar
/usr/lib/mozilla/chrome/pippki.jar
/var/lib/mozilla/chrome.d/00psm

Jag misstänker att den sista är Debian-specifik. Du kan ju kolla om du
har de här filerna.

-- 
                               Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: