[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables [tillägg]För att förtydliga (det gick visst lite fort) ifall min huvudpoäng inte framkommer 
alldeles klart: DC-klienterna konfigureras sedan att ansluta till dchub.foo.bar
istället för 192.168.0.12.

/oskar

>Jag vet inte riktigt hur DC-klienterna fungerar, men skulle man möjligen
>kunna göra så här:
>	- Skaffa ett dynamiskt (eller statiskt, om du har fast ip) domännamn
>till servern, ex. genom dyndns.org
>	- lägg till i /etc/hosts (och motsvarande fil i windows (det finns
>faktiskt en)) på datorerna i det interna nätverket:
>
>	192.168.0.12	dchub.foo.bar
>
>där dchub.foo.bar är det domännamn servern har fått.

Reply to: