[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SFTP vs VSFTP.Jag kör Woody.

1. Vad vore säkrast mot intrång - att installera en vsftpd-server eller 
skapa vanliga shellkonton så användare kan använda sftp (via ssh)?

2. Vilken är din fria favorit-sftp-klient för GNU/Debian? M$ Windows har 
en användarvänlig sådan: 
http://winscp.sourceforge.net/eng/screenshots/large/commander.gif

3. Räcker det om jag skapar ett vanligt shellkonto där jag ändrar 
shellet till /bin/false, ifall jag vill tillåta ett gäng användare få 
tillgång till en katalog och dess filer på min dator? Vore det "helt 
säkert"? Finns nån bra minihowto där någon beskriver detta så jag inte gör 
några misstag på vägen?

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1333
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364
 Reply to: