[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximOn Sat, 2003-10-25 at 15:35, Carl Ekman wrote:
> Fast fetchmailpaketet för debian vill ju sätta upp en fetchmailanvändare och 
> köra som daemon... Kan väl vara en tanke just eftersom fetchmail har haft en 
> del säkerhetshål... Men jag håller med, det känns onödigt.
Så sant, men ibland får man välja lite. Det är lite enklare att köra
fetchmail som samma user som skall ha mailen. Men som helhet så är det
hugget som stucket vilket man väljer, lite upp till sinnesstämningen ;)

Hälsningar,
Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: