[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hårddisk hittar inte sina partitioner----- Original Message ----- 
From: "Tommy Lindgren" <tomyl@ludd.luth.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Sunday, October 19, 2003 12:46 AM
Subject: Re: Hårddisk hittar inte sina partitioner


> Björn Johansson <khelben@telia.com> writes:
> 
> > Hmm. Jag bootar från CD och då används en 2.2 kärna.
> 
> Jag vill minnas att advanced partition selection (härefter förkortat
> APS) dök upp efter 2.2. Om det är en Woody-skiva du bootar från kan du
> skriva bf2.4 vid LILO-prompten för att dra igång en 2.4-kärna. Men jag
> tror inte APS är inkompilerat som standard.

Har för mig att bf2.4 inte funkade på just den här pc:n, men jag ska
prova.

> 
> > Jag kör ioförsig Debian(intel) på jobbet och där skulle
> > jag kunna kompilera upp en kärna. Finns det ingen
> > kärna som man kan installera från Debian som redan har
> > detta stöd? 
> 
> Inte vad jag känner till.
> 
> > Jag kanske inte behöver en ny kärna utan
> > bara att jag tankar ner källkoden för modulerna:
> > ffs och sfs. 
> 
> Finns SFS (dvs Smart Filesytem) portat till Linux? 

Ja. På Amigan så körde jag igång SFS genom en modul.

> 
> Om det skulle visa sig att så inte är fallet, skulle det kanske gå att
> komma åt datan på SFS-partitionerna genom UAE?

Om man kör UAE under Linux + att man kört igång sfs modulen,
då borde det inte vara några problem. Jag tror inte UAE är såpass
avancerat att det stöder SFS utan extra hjälp från operativsystemet.
Men jag kan förstås ha fel.

> 
> > Därigenom så kompilerar jag dessa på PC:n
> > på jobbet och lägger ner på diskett. Går över till en
> > terminal när installationen är igång och aktiverar dessa
> > 2 moduler. Kan man göra så?
> 
> Tyvärr räcker det inte med modulerna för filsystemen. Sjävla
> APS-stödet måste kompileras in i kerneln.

Måste erkänna att jag aldrig hört talas om APS tidigare.

> 
> -- 
> ^C^C
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> __________ NOD32 1.465 (20030721) Information __________
> 
> This message was checked by NOD32 Antivirus System.
> http://www.nod32.com
> 
> Reply to: