[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hårddisk hittar inte sina partitioner 
Hejsan!
 
Jag sitter här med en IBM hårddisk där jag har 10 partitioner
upp-partitionerat för Linux och några som är FFS och SFS.
Jag har testat att montera in denna hårddisk i en gammal
PC(Pentium120) men Debian hittar inga partitioner på den.
Debian systemet på hårddisken är för PPC så det kommer inte
att vara körbart på PC:n. Det enda jag vill veta är varför inte
partitionerna hittas? Min gissning är att BIOS blir förvirrat av att
hårddisken är på 12.6GB och detta är alldeles för stort för BIOS
att hantera, kan det stämma?
 
Om jag sätter in hårddisken i en modern PC eller Mac kommer
partitionerna att hittas då(i Debian t.ex)?
 
 
Björn Johansson
 

Reply to: