[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hårddisk hittar inte sina partitionerHmm. Jag bootar från CD och då används en 2.2 kärna.
Jag kör ioförsig Debian(intel) på jobbet och där skulle
jag kunna kompilera upp en kärna. Finns det ingen
kärna som man kan installera från Debian som redan har
detta stöd? Jag kanske inte behöver en ny kärna utan
bara att jag tankar ner källkoden för modulerna:
ffs och sfs. Därigenom så kompilerar jag dessa på PC:n
på jobbet och lägger ner på diskett. Går över till en
terminal när installationen är igång och aktiverar dessa
2 moduler. Kan man göra så?

----- Original Message ----- 
From: "Tommy Lindgren" <tomyl@ludd.luth.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, October 18, 2003 10:17 PM
Subject: Re: Hårddisk hittar inte sina partitioner


> Björn Johansson <khelben@telia.com> writes:
> 
> >  
> > Hejsan!
> >  
> > Jag sitter här med en IBM hårddisk där jag har 10 partitioner
> > upp-partitionerat för Linux och några som är FFS och SFS.
> > Jag har testat att montera in denna hårddisk i en gammal
> > PC(Pentium120) men Debian hittar inga partitioner på den.
> 
> Nu kanske jag är ute och cyklar i nattmössan, men det kan tänkas att
> du vill kompilera in stöd för Amigans partitionstabeller (det låter
> onekligen som hårddisken kommer från en Amiga).
> 
> I menuconfig: 
> File systems -> Partitions Types ->
> Advanced partition selection -> Amiga partition table support
> 
> -- 
> Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
> 41A942131CAA5C  | t m l l n x n
> ^C^C
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> __________ NOD32 1.465 (20030721) Information __________
> 
> This message was checked by NOD32 Antivirus System.
> http://www.nod32.com
> 
> Reply to: