[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hårddisk hittar inte sina partitionerBjörn Johansson <khelben@telia.com> writes:

> Hmm. Jag bootar från CD och då används en 2.2 kärna.

Jag vill minnas att advanced partition selection (härefter förkortat
APS) dök upp efter 2.2. Om det är en Woody-skiva du bootar från kan du
skriva bf2.4 vid LILO-prompten för att dra igång en 2.4-kärna. Men jag
tror inte APS är inkompilerat som standard.

> Jag kör ioförsig Debian(intel) på jobbet och där skulle
> jag kunna kompilera upp en kärna. Finns det ingen
> kärna som man kan installera från Debian som redan har
> detta stöd? 

Inte vad jag känner till.

> Jag kanske inte behöver en ny kärna utan
> bara att jag tankar ner källkoden för modulerna:
> ffs och sfs. 

Finns SFS (dvs Smart Filesytem) portat till Linux? 

Om det skulle visa sig att så inte är fallet, skulle det kanske gå att
komma åt datan på SFS-partitionerna genom UAE?

> Därigenom så kompilerar jag dessa på PC:n
> på jobbet och lägger ner på diskett. Går över till en
> terminal när installationen är igång och aktiverar dessa
> 2 moduler. Kan man göra så?

Tyvärr räcker det inte med modulerna för filsystemen. Sjävla
APS-stödet måste kompileras in i kerneln.

-- 
^C^CReply to: