[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hårddisk hittar inte sina partitionerBjörn Johansson <khelben@telia.com> writes:

>  
> Hejsan!
>  
> Jag sitter här med en IBM hårddisk där jag har 10 partitioner
> upp-partitionerat för Linux och några som är FFS och SFS.
> Jag har testat att montera in denna hårddisk i en gammal
> PC(Pentium120) men Debian hittar inga partitioner på den.

Nu kanske jag är ute och cyklar i nattmössan, men det kan tänkas att
du vill kompilera in stöd för Amigans partitionstabeller (det låter
onekligen som hårddisken kommer från en Amiga).

I menuconfig: 
File systems -> Partitions Types ->
Advanced partition selection -> Amiga partition table support

-- 
Tommy Lindgren  |  o y @ i u . u
41A942131CAA5C  | t m l l n x n
^C^CReply to: