[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, 22 Sep 2003, Per Blomqvist wrote:

> Jag har samma problem.
> Min telia e-postbox 5MB fylls helt, med ca 4timmars mellanrum.
> 
> Breven innehåller det nya viruset "swen":
> http://www.europe.f-secure.com/v-descs/swen.shtml

Det väller in sådana mail till mig också. Men jag slipper iaf att min 
mailbox överfylls då min mailklient pollar alla mail via pop3 en gång i 
minuten.

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1278
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364
 Reply to: