[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, Sep 22, 2003 at 10:52:35AM +0200, Martin Leben wrote:
[snip]
> Sedan dess har jag fått ca 85 skräpbrev till denna adress, varav dom flesta innehöll virus.
[snip]
> Är detta normalt? Hur skyddar ni er?

Får ~800-1200 spam/månad. Spamassassin, efter lite extra configurering
och en del bayanes-filter-inlärning plockar allt utom nått spam i
veckan.

http://spamassassin.org/

/MichaelReply to: